ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εταιρεία

Σχετικά με εμάς

 • Ίδρυση το 1970.
 • Μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παραγωγής προϊόντων ομορφιάς.
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση του πελάτη.
 • Συνεχής επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές.
 • Εξαγωγή σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως.
 • 190 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό.
about_banner

Το όραμα της Farcom είναι να παρέχει στην εγχώρια και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα ομορφιάς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε ανταγωνιστικές τιμές, στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της, στη δυναμική των συνεργατών της και στη διαρκή ερευνητική της προσπάθεια. Η εταιρεία έχει κέντρο τον πελάτη και είναι δεσμευμένη στη συνεχή μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του.

Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας, προϊόντα που τους ενθουσιάζουν, τους εμπνέουν και τους ανανεώνουν, δίνοντας αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητά τους και στην υψηλού επιπέδου αισθητική τους.

Οι αξίες της Farcom βρίσκονται στην «καρδιά» της εταιρικής της κουλτούρας και λειτουργίας, από το ξεκίνημά της έως και σήμερα.

Συνέπεια στην Ποιότητα

Το πάθος για βελτίωση, η διαρκής αναζήτηση νέων-καινοτόμων προτάσεων και η αφοσίωση στο άρτιο αποτέλεσμα, είναι διάχυτα σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Προσήλωση στο Στόχο

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, με στόχο να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και να κάνουμε τους πελάτες μας περήφανους για την επιλογή τους.

Σεβασμός στον Άνθρωπο

Η ανάπτυξή μας στηρίζεται στο σεβασμό προς τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές μας. Δημιουργούμε ανοιχτές σχέσεις μαζί τους και δίνουμε έμφαση στη διαδραστική επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η FARCOM αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συνολικής ευημερίας του τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις και ενέργειες για την προστασία του. Σε επίπεδο ανθρώπινων αξιών, υποστηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και καλλιεργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις κατά τόπους κοινότητες, όπου ασκεί δραστηριότητα.

Η εταιρεία, προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της και να δει το επιχειρηματικό της όραμα να υλοποιείται, προχώρησε σε μια σειρά από καθοριστικές ενέργειες:

 • Διαθέτει τμήμα R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και συστηματικά με την ανάπτυξη αξιόπιστων και σύγχρονων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από την άριστη σχέση ποιότητας-κόστους. Ακόμη, διερευνά τρόπους βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής.
 • Εξασφάλισε συνέργειες με ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής, ώστε να αφουγκράζεται τον παλμό της παγκόσμιας αγοράς και να καταφέρνει να είναι πρωτοπόρα και να καινοτομεί στον κλάδο της. Για τον ίδιο λόγο συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς εκθέσεις καλλυντικών.
 • Επένδυσε σε ανθρώπινους πόρους και σήμερα διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στο εύρος της λειτουργίας της, καθώς και εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων σχεδιαστών Βιομηχανικού Design, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που διαθέτει η ίδια ή παράγει για λογαριασμό των πελατών της (φασόν).
 • Διαθέτει ακαδημία, όπου πραγματοποιούνται σεμινάρια τεχνικής, καλλιτεχνικής και επαγγελματικής επιμόρφωσης σπουδαστών κομμωτικής, πελατών και συνεργατών.

Η Farcom λειτουργεί στηριζόμενη στις θεμελιώδεις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία στοχεύει σε μια οικονομική ανάπτυξη αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας από τότε που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε έως και σήμερα. Προς αυτή την κατεύθυνση και σε ετήσια βάση, επενδύουμε σε ενέργειες και προγράμματα με μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη. Στηρίζουμε έμπρακτα φορείς, οργανισμούς και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με δωρεές και χορηγίες, ενώ παράλληλα συμπαραστεκόμαστε σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες.

Προέκταση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας της Farcom, αποτελεί ο αμείωτος σεβασμός προς το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε υιοθετήσει άριστες εργασιακές πρακτικές και ένα υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα στελέχη μας αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για όλους και ενθαρρύνουμε την επαγγελματική πρόοδο των εργαζομένων μας.

Σε ότι αφορά το περιβάλλον έχουμε ευθυγραμμίσει τη στρατηγική μας, με ενέργειες και δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του και τη μείωση του αποτυπώματος. Η εταιρεία διαθέτει προηγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ενώ συνεργαζόμαστε με κατάλληλα αδειοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Από τη διαχείριση των πρώτων υλών και την τελική συσκευασία, έως και την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, εφαρμόζουμε όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας, υπακούοντας ταυτόχρονα σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την παραγωγή και συσκευασία των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τόσο την ποιότητας τους, όσο και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, προχωρήσαμε στην απόκτηση των πιστοποιήσεων RSPO σχετικά με την ελεγχόμενη χρήση φοινικέλαιου στα προϊόντα μας και ISCC αναφορικά με τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με πιστοποιημένους προμηθευτές FSC υλικών συσκευασίας, με στόχο να συμβάλλει στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών, επιδεικνύοντας σεβασμό προς το περιβάλλον και τον πνεύμονα ζωής του πλανήτη μας.

Η Farcom δεν δοκιμάζει τα προϊόντα της σε ζώα ούτε αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για τον έλεγχο της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή της επίπτωσής τους στο περιβάλλον. Εφαρμόζουμε εναλλακτικές μεθόδους για τη διασφάλιση των παραπάνω, επιλέγοντας εξελιγμένες δοκιμές με τη μέθοδο in vitro αλλά και μελέτες με εθελοντές.

Έτσι, εναρμονιζόμαστε πλήρως με τους κανονισμούς της Νομοθεσίας (EC 1223/2009), η οποία απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών προϊόντων σε ζώα από τον Ιούλιο/2013 και η οποία ταυτίζεται πλήρως με τις αξίες και τη φιλοσοφία μας από την έναρξη της λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα.

retail
retail

Μία ευρεία γκάμα προϊόντων για τα μαλλιά, το πρόσωπο και το σώμα, καθώς και επώνυμων brands της εταιρείας, είναι στη διάθεση των Super Market και των Καταστημάτων Καλλυντικών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι καταναλωτές μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους στα εμπορικά μας σήματα, καθώς έχουμε διαρκή ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, κατανοούμε τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε σε αυτές με ποιοτικά, καινοτόμα προϊόντα.

Από την ίδρυσή της η Farcom είναι στο πλευρό του επαγγελματία κομμωτή, παρέχοντάς του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτελεί το έργο του με τον πιο σύγχρονο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Θέτει στη διάθεσή του μία ευρεία γκάμα προϊόντων περιποίησης και προστασίας για τα μαλλιά, προϊόντων styling και φυσικά πολλαπλές επιλογές σε χρωματικές αποχρώσεις βαφής μαλλιών. Στο πλαίσιο συνεχούς αρωγής και υποστήριξης τόσο των επαγγελματιών κομμωτών όσο και των σπουδαστών κομμωτικής, παρέχονται επιμορφωτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με μακρόχρονη πείρα και σπουδαίες διακρίσεις στον τομέα τους.

Μεγάλες αλυσίδες κομμωτηρίων, καλλυντικών και Super Market, εμπιστεύονται τη Farcom για την ανάπτυξη προϊόντων κάτω από τη δική τους επωνυμία. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της tailor made φόρμουλες, σχεδιασμό προϊόντος, ποικιλία προτάσεων για packaging και βεβαίως, ενδελεχείς και συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους που έχουν στόχο την παράδοση άρτιων προϊόντων, εφάμιλλων με των αντίστοιχων επώνυμων της αγοράς.

Η Farcom χαρακτηρίζεται για την έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα, καθώς εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, ενώ έχει άμεσες συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, κομμωτηρίων, πολυκαταστήματα και φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού.

Στρατηγικοί παράγοντες στην επιτυχία της εξωστρέφειας και στη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες μας διεθνώς, αποτελούν η δέσμευση για καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής, οι συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, τα προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, καθώς και το άρτια στελεχωμένο τμήμα εξαγωγών της εταιρείας.

Η στόχευση της Farcom σε νέες αγορές, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν την εντοπιότητα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας εξαγωγής, συνέβαλλαν στη γεωγραφική επέκταση της διανομής, με αποτέλεσμα σήμερα η συμμετοχή των εξαγωγών στο συνολικό τζίρο της εταιρείας να ξεπερνά το 25%.

Χάρτης χωρών που εξάγουμε (pdf)

H Farcom αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κλάδο των καλλυντικών, με πορεία άνω των 50 ετών. Διατηρούμε το 100% της παραγωγής μας στην Ελλάδα και για εμάς κάθε πελάτης είναι μοναδικός , ενώ δέσμευσή μας αποτελεί η μέγιστη ικανοποίησή του.

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας, όπως:

 • Η πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία μας στην παραγωγή καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και αντισηπτικών
 • Η αποδεδειγμένη εμπειρία στις φόρμουλες και στην εμφιάλωση, καλύπτοντας από τα κρεμώδη έως και τα ελαφριά έλαια
 • Ο υπερσύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Τα προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων
 • Οι καινοτόμοι μέθοδοι παραγωγής
 • Η ευρεία προϊοντική μας γκάμα (διαχειριζόμαστε περίπου 3.000 κωδικούς)
 • Η βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας των προϊόντων μας
 • Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα τμήματα (R&D, τμήμα πωλήσεων, τμήμα marketing, τμήμα εξαγωγών, τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού)
 • Η αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία μας
 • Η συνεχής επένδυση στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Η ευελιξία και η διατήρηση χαμηλού παραγωγικού κόστους

Η Farcom λειτουργεί από την έναρξή της με βάση τις αυστηρές απαιτήσεις του ΕΟΦ και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και είναι από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 22716 για την ορθή παρασκευαστική πρακτική, GMP. Παράλληλα, η εταιρεία τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας από το 2001 και είναι πιστοποιημένη με την τελευταία έκδοση του διεθνούς πρότυπου για την ποιότητα ISO 9001:2015.

Επιπλέον, η FARCOM έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης προχωρήσαμε σε:

 • Πιστοποίηση RSPO σχετικά με την ελεγχόμενη χρήση φοινικέλαιου στα προϊόντα μας
 • Πιστοποίηση ISCC αναφορικά με τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας
 • Συνεργασία με προμηθευτές υλικών συσκευασίας πιστοποιημένους κατά FSC, αναφορικά με την υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Η Farcom εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, σε επιφάνεια συνολικής έκτασης 57.000m2 και κτιριακές εγκαταστάσεις 19.000m2. Οι υποδομές της σήμερα, αποτελούν από τις πιο σύγχρονες και εξελιγμένες του κλάδου της στη ΝΑ Ευρώπη.

Το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δεύτερης παραγωγικής μας μονάδας, συνολικής επένδυσης ύψους 10 εκ. ευρώ. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η νέα μονάδα διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (Building Management System) για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου.

Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοση στην τεχνολογική ανάπτυξη, το νέο μας εργοστάσιο είναι εξοπλισμένο με καθαρούς χώρους (clean rooms) και τις πλέον σύγχρονες και αυτόματες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας. Οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνουν καινούρια δοχεία παραγωγής, τα οποία αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα κατά 60%, καθώς και νέα αυτοματοποιημένη γραμμή για συσκευασία καλλυντικών προϊόντων σε σακούλες τύπου doypack.

Η Farcom διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, στελεχωμένο με μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων, χημικών, χημικών μηχανικών και βιολόγων, όπως επίσης και εξειδικευμένο, άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο τμήμα R&D, υπεύθυνο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας.

Επιπλέον, διαθέτει in house Μικροβιολογικό εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι στις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται για όλα τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και φυσικά για τα τελικά προϊόντα πριν την απελευθέρωσή τους στην αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής θα λάβει ένα ασφαλές και υψηλής ποιότητας προϊόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της Ποιότητας του Νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας, τo οποίο υπόκειται σε επεξεργασία μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος Αντίστροφης ώσμωσης, καθώς και επιπλέον συστήματος Απιονισμού, όπου λαμβάνουν χώρα συνεχείς Φυσικοχημικοί και Μικροβιολογικοί έλεγχοι.

Στο πλαίσιο συνεχούς αρωγής και υποστήριξης τόσο των επαγγελματιών κομμωτών όσο και των σπουδαστών κομμωτικής, παρέχονται μέσω της Εκπαίδευσης Farcom επιμορφωτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με μακρόχρονη πείρα και σπουδαίες διακρίσεις στον τομέα τους.

Δείτε περισσότερα