ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Καριέρα

Γίνε μέλος της ομάδας μας.

Η FARCOM, με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στον κλάδο των καλλυντικών, έχει διακριθεί και εδραιωθεί ως μια κορυφαία ελληνική βιομηχανία. Στη FARCOM οι άνθρωποί μας συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ ενθαρρύνουμε νέες προοπτικές και πορευόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοί μας θα αισθάνονται ικανοποίηση και κίνητρο για δημιουργία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση ταλαντούχων συνεργατών, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα της FARCOM, συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής βιογραφικού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας
 • Δυνατότητα μεταφοράς από και προς την εταιρία

Η Εταιρεία Προσφέρει:

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Ωράριο 7.30-16.00 (1 βάρδια)
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών (στα Ελληνικά)

Μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας στο e-mail: factory@farcom.gr , αλλιώς

συμπληρώστε την φόρμα στο www.farcom.gr/kariera

Πληροφορίες για την εταιρία

Η FARCOM με έτος ίδρυσης το 1970, είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με δυναμική παρουσία στον κλάδο των καλλυντικών τόσο εγχώρια, όσο και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού. Με ηγετική θέση εξελίσσεται με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνεχώς επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. Η Farcom σήμερα αποτελείται από 200 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό (www.farcom.gr).

Υποβολή

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρίας
 • Γενική ηλεκτρολογική συντήρηση εγκατάστασης
 • Επιδιόρθωση βλαβών ηλεκτρολογικών εργοστασίου
 • Διατήρηση και συμπλήρωση των αρχείων συντήρησης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο από Τεχνική Σχολή Ηλεκτρολόγου ή αντίστοιχο
 • Αίσθημα ευθύνης, ικανότητα οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών (στα Ελληνικά)

Μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας στο e-mail: factory@farcom.grαλλιώς

συμπληρώστε την φόρμα στο www.farcom.gr/kariera

Πληροφορίες για την εταιρία

Η FARCOM με έτος ίδρυσης το 1970, είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με δυναμική παρουσία στον κλάδο των καλλυντικών τόσο εγχώρια, όσο και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού. Με ηγετική θέση εξελίσσεται με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνεχώς επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. Η Farcom σήμερα αποτελείται από 200 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό (www.farcom.gr).

Υποβολή

Αρμοδιότητες και Ευθύνες

 • Προγραμματισμός και διαχείριση όλων των εργασιών προληπτικής συντήρησης και έκτακτων επισκευών.
 • Επίβλεψη του ηλεκτρομηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού.
 • Βελτιστοποίηση τεχνικής και οικονομικής φύσης εξοπλισμού και έργων.
 • Έρευνα και εντοπισμός κατάλληλων συνεργατών-προμηθευτών-εργολάβων.
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση ομάδας ευθύνης του.
 • Διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας
 • Δημιουργία Report απόδοσης ομάδας και προτάσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Συνολική 10ετή εμπειρία σε τμήμα συντήρησης με τα τελευταία 5 έτη σε υπεύθυνη θέση σε βιομηχανία
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Γνώση λειτουργικών συστημάτων ERP και CMMS.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης ομάδας και έργων
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό Πακέτο Απολαβών.
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό με παροχές εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικών (στα Ελληνικά)

Μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας στο e-mail: factory@farcom.gr

Πληροφορίες για την εταιρία

Η FARCOM με έτος ίδρυσης το 1970, είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με δυναμική παρουσία στον κλάδο των καλλυντικών τόσο εγχώρια, όσο και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού. Με ηγετική θέση εξελίσσεται με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνεχώς επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. Η Farcom σήμερα αποτελείται από 200 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό (www.farcom.gr).

Υποβολή

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανών σε γραμμή παραγωγής
 • Αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των μηχανών
 • Ευθύνη για την καθαριότητα και ευταξία της γραμμής παραγωγής
 • Τήρηση των προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στη βιομηχανία καλλυντικών ή τροφίμων
 • Δυνατότητα μεταφοράς από και προς την εταιρία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα τήρησης διαδικασιών
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Ωράριο 7.30-16.00 (1 βάρδια)
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Η Εταιρεία Προσφέρει:

Αποστολή Βιογραφικών (στα Ελληνικά)

Μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας στο e-mail: factory@farcom.gr αλλιώς

συμπληρώστε την φόρμα στο www.farcom.gr/kariera

Πληροφορίες για την εταιρία

Η FARCOM με έτος ίδρυσης το 1970, είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με δυναμική παρουσία στον κλάδο των καλλυντικών τόσο εγχώρια, όσο και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού. Με ηγετική θέση εξελίσσεται με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνεχώς επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. Η Farcom σήμερα αποτελείται από 200 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό (www.farcom.gr).

Υποβολή

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό προγραμματισμού παραγωγής του εργοστασίου ανάλογα με την ζήτηση των πελάτων και τις προβλέψεις αποθεμάτων.
 • Ενημέρωση του προγράμματος στην βάση δεδομένων (ERP).
 • Επικοινωνία του προγράμματος στους υπεύθυνων των τμημάτων παραγωγής και συντονισμός ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του.
 • Επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής και επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα για την άμεση αντιμετώπισή τους.
 • Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
 • Τήρηση απολογιστικών παραγωγής, παρακολούθηση δεικτών παραγωγής, ενημέρωση των σχετικών βάσεων δεδομένων και δημιουργία αναφορών για την διοίκηση.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων και νέων πληροφορικών συστημάτων προγραμματισμού παραγωγής. (MPS, CRP, MRP, MRPII)
 • Αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών προγραμματισμού παραγωγής και συμμετοχή στη βελτιστοποίηση τους.


Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο IEK/ΑΕΙ/ΤΕΙ (Μηχανικός Παραγωγής, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση επιχειρήσεων ή αντίστοιχης κατεύθυνσης)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office – άριστη χρήση Excel
 • Καλή γνώση ERP και MRP συστημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας - πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Μεθοδικότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου, συντονισμού παράλληλων εργασιών και διεκπεραίωσης καθηκόντων υπό συνθήκες πίεσης.
 • 2 έτη εργασιακής εμπειρίας σε βιομηχανική μονάδα.


Σχετικά με την εταιρεία

Η FARCOM με έτος ίδρυσης το 1970, είναι μια αμιγώς ελληνική βιομηχανία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με δυναμική παρουσία στον κλάδο των καλλυντικών τόσο εγχώρια, όσο και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού. Με ηγετική θέση εξελίσσεται με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνεχώς επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. Η Farcom σήμερα αποτελείται από 190 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό (www.farcom.gr).

Υποβολή

Περιγραφή θέσης :

• Χειρισμός και επιτήρηση λειτουργίας ατμολέβητα.

• Φροντίζει για την εύρυθμη, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.

• Επιλύει προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών και του εξοπλισμού, όπως βλάβες, ρυθμίσεις, κ.λ.π.

• Συμμετέχει στις προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του εργοστασίου.

• Αναφέρει και προτείνει βελτιωτικές ενέργειες.

• Συμμετέχει σε σχεδιασμό προς κατασκευή νέων εξαρτημάτων για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

• Λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Παραγωγής και Συσκευασίας για τις ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε γραμμές συσκευασίας και μηχανών παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα :

• Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ.

• Επιθυμητή η εμπειρία σε Βιομηχανικό περιβάλλον

• Καλές γνώσεις λειτουργίας μηχανημάτων και βοηθητικών εξοπλισμών.

• Γνώση λειτουργίας ατμολεβήτων και δικτύου ατμού.

• Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

• Βασική γνώση χρήσης Η/Y.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Επιθυμητές Δεξιότητες :

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Δεξιότητες άμεσης επίλυση προβλημάτων & λήψης αποφάσεων

• Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας

Η Εταιρεία Προσφέρει:

• Ικανοποιητικό Πακέτο Απολαβών.

• Πλήρης Απασχόληση.

• Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή).

• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν αξιόπιστο και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Υποβολή