ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Καριέρα

Γίνε μέλος της ομάδας μας.

Η FARCOM, με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στον κλάδο των καλλυντικών, έχει διακριθεί και εδραιωθεί ως μια κορυφαία ελληνική βιομηχανία. Στη FARCOM οι άνθρωποί μας συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ ενθαρρύνουμε νέες προοπτικές και πορευόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοί μας θα αισθάνονται ικανοποίηση και κίνητρο για δημιουργία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση ταλαντούχων συνεργατών, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα της FARCOM, συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής βιογραφικού.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός υλικού εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας
 • Δημιουργία brand book για όλα τα εμπορικά μας σήματα
 • Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο
 • Newsletter - διαφημιστικά έντυπα – Offline Καταχωρήσεις
 • Δημιουργία περιεχομένου για χρήση σε όλα τα SoMe της εταιρίας
 • Δημιουργία εικαστικών για το Β2Β e-shop και εταιρικά sites
 • Προετοιμασία προσχεδίων και παρουσίαση ιδεών με βάση της απαιτήσεις.
 • Υπεύθυνος για τη διοχέτευση υλικού σε πελάτες κατόπιν ζήτησής τους (φωτογραφίες προϊόντων, digital marketing material κλπ)
 • Backup Δημιουργικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Καλή γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας Βίντεο είναι επιθυμητή.
 • Επεξεργασία βίντεο με VFX και animation (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Γραφιστικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office Suite
 • Εμπειρία σε εικαστικά για Social Media.

Προφίλ υποψηφίου:

  • Υπευθυνότητα
  • Υψηλή αισθητική
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
  •  Ικανότητα αυτό-παρακίνησης
  Υποβολή

  Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξη και Διαχείριση πελατολογίου της εταιρίας στην περιοχή ευθύνης του

  • Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής και εισπράξεων της εταιρείας

  • Διασφάλιση της καλής παρουσίας αλλά και τη διαθεσιμότητας των προϊόντων της εταιρείας στα καταστήματα ευθύνης

  • Διαπραγμάτευση και διαφύλαξη της καλής συνεργασία με τους πελάτες στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

  • Αναφορά χώρου ευθύνης στην Εμπορική Διεύθυνση με σύγχρονες μεθόδους (εξ’ αποστάσεως) Σύνταξη και παρουσίαση αναφορών και προτάσεων για τον τομέα ευθύνης του

  Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο των καταναλωτικών, καλλυντικών προϊόντων.

  • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και ταξιδιών

  • Εξοικείωση με προγράμματα ERP/CRM (επιθυμητό).

  • Άριστη γνώση Η/Υ & Microsoft Office.

  • Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

  • Άδεια οδήγησης Ι.Χ

  Προφίλ Υποψηφίου:

  • Ισχυρές Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές Δεξιότητες

  • Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας.

  • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου.

  • Υπευθυνότητα, ευγένεια και εχεμύθεια.

  • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

  • Δυναμική Προσωπικότητα με αυτό-παρακίνηση επίτευξης στόχων

  Η Εταιρεία Προσφέρει:

  • Ελκυστικό και ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών και παροχών.

  • Εργασία σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία.

  Υποβολή

  Περιγραφή θέσης :

  • Χειρισμός και επιτήρηση λειτουργίας ατμολέβητα.

  • Φροντίζει για την εύρυθμη, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.

  • Επιλύει προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών και του εξοπλισμού, όπως βλάβες, ρυθμίσεις, κ.λ.π.

  • Συμμετέχει στις προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του εργοστασίου.

  • Αναφέρει και προτείνει βελτιωτικές ενέργειες.

  • Συμμετέχει σε σχεδιασμό προς κατασκευή νέων εξαρτημάτων για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

  • Λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Παραγωγής και Συσκευασίας για τις ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε γραμμές συσκευασίας και μηχανών παραγωγής.

  Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ.

  • Επιθυμητή η εμπειρία σε Βιομηχανικό περιβάλλον

  • Καλές γνώσεις λειτουργίας μηχανημάτων και βοηθητικών εξοπλισμών.

  • Γνώση λειτουργίας ατμολεβήτων και δικτύου ατμού.

  • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

  • Βασική γνώση χρήσης Η/Y.

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

  Επιθυμητές Δεξιότητες :

  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Δεξιότητες άμεσης επίλυση προβλημάτων & λήψης αποφάσεων

  • Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας

  Η Εταιρεία Προσφέρει:

  • Ικανοποιητικό Πακέτο Απολαβών.

  • Πλήρης Απασχόληση.

  • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή).

  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

  • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν αξιόπιστο και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.

  Υποβολή