ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Καριέρα

Γίνε μέλος της ομάδας μας.

Η FARCOM, με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στον κλάδο των καλλυντικών, έχει διακριθεί και εδραιωθεί ως μια κορυφαία ελληνική βιομηχανία. Στη FARCOM οι άνθρωποί μας συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ ενθαρρύνουμε νέες προοπτικές και πορευόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοί μας θα αισθάνονται ικανοποίηση και κίνητρο για δημιουργία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση ταλαντούχων συνεργατών, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα της FARCOM, συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής βιογραφικού.

Περιγραφή θέσης :

• Χειρισμός και επιτήρηση λειτουργίας ατμολέβητα.

• Φροντίζει για την εύρυθμη, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.

• Επιλύει προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών και του εξοπλισμού, όπως βλάβες, ρυθμίσεις, κ.λ.π.

• Συμμετέχει στις προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του εργοστασίου.

• Αναφέρει και προτείνει βελτιωτικές ενέργειες.

• Συμμετέχει σε σχεδιασμό προς κατασκευή νέων εξαρτημάτων για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

• Λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Παραγωγής και Συσκευασίας για τις ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε γραμμές συσκευασίας και μηχανών παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα :

• Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ.

• Επιθυμητή η εμπειρία σε Βιομηχανικό περιβάλλον

• Καλές γνώσεις λειτουργίας μηχανημάτων και βοηθητικών εξοπλισμών.

• Γνώση λειτουργίας ατμολεβήτων και δικτύου ατμού.

• Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

• Βασική γνώση χρήσης Η/Y.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Επιθυμητές Δεξιότητες :

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Δεξιότητες άμεσης επίλυση προβλημάτων & λήψης αποφάσεων

• Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας

Η Εταιρεία Προσφέρει:

• Ικανοποιητικό Πακέτο Απολαβών.

• Πλήρης Απασχόληση.

• Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή).

• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν αξιόπιστο και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Υποβολή