Home / Εταιρεία
Your Beauty | Our Care
Προϊόντα Ομορφιάς και Περιποίησης 

ISO 9001:2015                 ISO 22716:2007

Σχετικά με εμάς

 • Ίδρυση το 1970.
 • Μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες παραγωγής προϊόντων ομορφιάς.
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση του πελάτη.
 • Συνεχής επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό & υποδομές. 
 • Εξαγωγή σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως.
 • 170 άτομα, επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό.

Όραμα

Το όραμα της FARCOM είναι να παρέχει στην εγχώρια και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα ομορφιάς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε ανταγωνιστικές τιμές, στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της, στη δυναμική των συνεργατών της και στη διαρκή ερευνητική της προσπάθεια. Η εταιρεία έχει κέντρο τον πελάτη και είναι δεσμευμένη στη συνεχή μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας, προϊόντα που τους ενθουσιάζουν, τους εμπνέουν και τους ανανεώνουν, δίνοντας αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητά τους και στην υψηλού επιπέδου αισθητική τους.

Αξίες

Οι αξίες της FARCOM, βρίσκονται στην «καρδιά» της εταιρικής της κουλτούρας και λειτουργίας, από το ξεκίνημά της έως και σήμερα.

Συνέπεια στην Ποιότητα

Το πάθος για βελτίωση, η διαρκής αναζήτηση νέων-καινοτόμων προτάσεων και η αφοσίωση στο άρτιο αποτέλεσμα, είναι διάχυτα σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Προσήλωση στο Στόχο

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, με στόχο να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και να κάνουμε τους πελάτες μας περήφανους για την επιλογή τους.

Σεβασμός στον Άνθρωπο

Η ανάπτυξή μας στηρίζεται στο σεβασμό προς τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές μας. Δημιουργούμε ανοιχτές σχέσεις μαζί τους και δίνουμε έμφαση στη διαδραστική επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η FARCOM αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συνολικής ευημερίας του τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις και ενέργειες για την προστασία του. Σε επίπεδο ανθρώπινων αξιών, υποστηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και καλλιεργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις κατά τόπους κοινότητες, όπου ασκεί δραστηριότητα.

Στρατηγική

Η εταιρεία, προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της και να δει το επιχειρηματικό της όραμα να υλοποιείται, προχώρησε σε μια σειρά από καθοριστικές ενέργειες:

 • Δημιούργησε τμήμα R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και συστηματικά με την ανάπτυξη αξιόπιστων και σύγχρονων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από την άριστη σχέση ποιότητας-κόστους. Ακόμη, διερευνά τρόπους βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής.
 • Εξασφάλισε συνέργειες με ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής, ώστε να αφουγκράζεται τον παλμό της παγκόσμιας αγοράς και να καταφέρνει να είναι πρωτοπόρα και να καινοτομεί στον κλάδο της. Για τον ίδιο λόγο συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς εκθέσεις καλλυντικών.
 • Επένδυσε σε ανθρώπινους πόρους και σήμερα διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στο εύρος της λειτουργίας της, καθώς και εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων σχεδιαστών Βιομηχανικού Design, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που διαθέτει η ίδια ή παράγει για λογαριασμό των πελατών της (φασόν).
 • Δημιούργησε την Ακαδημία της FARCOM, όπου πραγματοποιούνται σεμινάρια τεχνικής, καλλιτεχνικής και επαγγελματικής επιμόρφωσης σπουδαστών κομμωτικής, πελατών και συνεργατών.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία FARCOM A.E. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων, στη βελτίωση της οργάνωσής και της εσωτερικής επικοινωνίας, εφαρμόζει ένα Σύστημα που καλύπτει την συμμόρφωση της εταιρίας με τα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 22716:2007 (G.M.P.).

Το Σύστημα της Εταιρίας καλύπτει την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών και απολυμαντικών προϊόντων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Μέσα από μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία η FARCOM Α.Ε. κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο της Παραγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών προϊόντων, διαθέτοντας τρεις ξεχωριστούς χώρους, δύο Παραγωγικές Μονάδες και ένα κεντρικό κτίριο Διοίκησης, όπου στεγάζονται οι Πωλήσεις και η Κεντρική Αποθήκη.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας, και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας FARCOM Α.Ε. Γενικός στόχος  είναι η προσφορά ασφαλών και σταθερής ποιότητας προϊόντων στους Πελάτες της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει :

·      την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, με κατευθυντήρια γραμμή την πρόληψη και όχι τη διόρθωση λαθών
·      τη συνεχή διεύρυνση της θέσης της στην αγορά, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων
·      τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων
·      την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό της
·      τη συνεχή βελτίωση στη  λειτουργία της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω μέσων:

 • Εφαρμογή και βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Ποιότητας και Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής
 • Καθιέρωση στόχων  και συνεχή παρακολούθησή τους μέσω ανασκόπησής τους από τη  Διοίκηση
 • Παροχή σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες των απαραίτητων μέσων (υλικά, εργαλεία, εκπαίδευση) με στόχο τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της
 • Συμμόρφωση των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις σχετικές Κανονιστικές απαιτήσεις
 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού της
 • Επικοινωνία της Πολιτικής Ποιότητας προς τους εργαζόμενους αλλά και προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Γραπτή τεκμηρίωση (έγγραφα – αρχεία) για διατήρηση της ιστορικότητας των δραστηριοτήτων της εταιρίας προς  πρόληψη από κινδύνους ερμηνείας ή απώλειας πληροφοριών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στο Σύστημα Ποιότητας και Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής όλες οι απαραίτητες αναφορές.
Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της και για την εφαρμογή του Συστήματος.
Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας FARCOM Α.Ε. εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας.
Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμμετέχει και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος.
Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με τη θέση τους στο οργανόγραμμα, με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους.
Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στον σύγχρονο και ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, η FARCOM και το προσωπικό της συνεχίζουν να σέβονται τις παραδόσεις και εκτελούν το έργο τους με ακεραιότητα.
Θεμελιώδης οδηγός μας είναι να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία και να ενεργούμε προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Περιβάλλον

Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες λειτουργίας και παραγωγής μας σε όλα τα στάδια ώστε να είναι όλο και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, από τον χειρισμό των πρώτων υλών και την τελική συσκευασία έως και την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι του καταστήματος. Συνεχώς αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες λειτουργίας και παραγωγής μας, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μας, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας .

Προϊόντα Κομμωτηρίου (FARCOM PROFESSIONAL)

Από την ίδρυσή της η FARCOM είναι στο πλευρό του επαγγελματία κομμωτή, παρέχοντάς του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτελεί το έργο του με τον πιο σύγχρονο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Θέτει στη διάθεσή του μία ευρεία γκάμα προϊόντων περιποίησης και προστασίας για τα μαλλιά, προϊόντων styling και φυσικά πολλαπλές επιλογές σε χρωματικές αποχρώσεις βαφής μαλλιών. Στο πλαίσιο συνεχούς αρωγής και υποστήριξης τόσο των επαγγελματιών κομμωτών όσο και των σπουδαστών κομμωτικής, παρέχονται μέσω της Ακαδημίας FARCOM επιμορφωτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με μακρόχρονη πείρα και σπουδαίες διακρίσεις στον τομέα τους.

Προϊόντα Ευρείας

Μία ευρεία γκάμα προϊόντων για τα μαλλιά, το πρόσωπο και το σώμα, καθώς και επώνυμων brands της εταιρίας, είναι στη διάθεση των Super Market και των Καταστημάτων Καλλυντικών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι καταναλωτές μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους στα εμπορικά μας σήματα, καθώς έχουμε διαρκή ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, κατανοούμε τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε σε αυτές με ποιοτικά, καινοτόμα προϊόντα.

Ιδιωτική Ετικέτα

Μεγάλες αλυσίδες κομμωτηρίων, καλλυντικών και Super Market, εμπιστεύονται τη Farcom για την ανάπτυξη προϊόντων κάτω από τη δική τους επωνυμία. Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της tailor made φόρμουλες, σχεδιασμό προϊόντος, ποικιλία προτάσεων για packaging και βεβαίως, ενδελεχείς και συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους που έχουν στόχο την παράδοση άρτιων προϊόντων, εφάμιλλων με των αντίστοιχων επώνυμων της αγοράς.

Εξαγωγές

Η FARCOM διαθέτει έντονη διεθνή παρουσία και στις πέντε ηπείρους, σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού.

Χάρτης χωρών που εξάγουμε (pdf)

Γιατί να συνεργαστώ με την Farcom

 • Πορεία 50 ετών στην παραγωγή καλλυντικών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στις φόρμουλες και στην εμφιάλωση, καλύπτοντας από τα κρεμώδη εως και τα ελαφριά έλαια
 • Εξαιρετική γνώση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας (Χημείο/ Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, Πωλήσεις)
 • Εμπειρία στις αγορές καταναλωτών και επαγγελματιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 Standard και GMP ISO 22716:2007 Cosmetics Standard
 • 100% Ελληνική παραγωγή που καλύπτει απαιτήσεις
 • Ευέλικτη εταιρεία, με διατήρηση χαμηλού παραγωγικού κόστους
Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές

Η FARCOM εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο 31500m2 και κτιριακές εγκαταστάσεις 5500m2, όπου στεγάζεται η Διοίκηση, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, το τμήμα Marketing και Πωλήσεων, το τμήμα Logistics, το τμήμα Εξαγωγών και το τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
Η παραγωγή της εταιρείας πραγματοποιείται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη…

Διαβάστε περισσότερα