ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πολιτική Cookies

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΚΟΜ (FARCOM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο των σχέσεων εμπιστοσύνης που καλλιεργεί θεωρεί σημαντική την ενημέρωση σας για τη δυνατότητα χρήσης Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στις διαδικτυακές της πλατφόρμες, με σκοπό την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών, με σεβασμό στην οικεία νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική καθορίζει τη χρήση Cookies στον εταιρικό ιστότοπο www.farcom.gr

1. Τι είναι τα Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου (text files) που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον τερματικό εξοπλισμό (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, tablet) και συγκεκριμένα στον περιηγητή – browser του επισκέπτη / χρήστη που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.

Μέσω της τεχνολογίας Cookies μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες όπως, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο επισκέπτης/χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του. Χρησιμοποιούνται για:

-τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες του διαδικτυακού τόπου,

-την αυθεντικοποίηση του όταν απαιτείται π.χ. για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες και δημοφιλείς,

-την ασφάλεια του.

Η χρήση cookies για την ανάλυση της δραστηριότητας των επισκεπτών/χρηστών εξυπηρετεί τη βελτίωση του ιστοτόπου και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η αποθήκευση αρχείων Cookies, ανάλογα με το είδος εκάστου, επιτρέπεται με τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser). Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, χωρίς αναδρομική ισχύ, διαγράφοντας τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του, σύμφωνα με τα παρακάτω.

2. Cookies που χρησιμοποιούνται και σκοποί επεξεργασίας

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί:

α) Αναγκαία τεxνικά / λειτουργικά Cookies.
Πρόκειται για τα απαραίτητα Cookies που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου.

[ΝΑΙ] Λειτουργικότητας


β) Cookies στατιστικών αναλύσεων.
Τα Cookies στατιστικών αναλύσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή προς το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και αναλύονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα του ιστοτόπου.
Ο ιστότοπος www.farcom.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Αnalytics. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου επιλέγουν εάν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και δύνανται να εξαιρούνται από σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του Display Advertising χρησιμοποιώντας τα Ads Settings (Ρυθμίσεις Διαφημίσεων).

[ΝΑΙ] Στατιστικά

3. Διαχείριση επιλογών και Διάρκεια αποθήκευσης Cookies

Η διαχείριση των επιλογών σας ως προς την αποθήκευση των Cookies παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τα αρχεία συγκατάθεσης διατηρούνται για 2 χρόνια.
Τα Cookies είτε είναι προσωρινά, οπότε διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε στον ιστότοπό και διαγράφονται αυτομάτως με την αποχώρησή σας από αυτόν, είτε είναι μόνιμα και διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα με τον τύπο εκάστου, οπότε διαγράφονται είτε αυτομάτως κατά τον χρόνο λήξης τους είτε χειροκίνητα μέσω του αντίστοιχου browser του τερματικού σας εξοπλισμού, όποτε εσείς το επιθυμείτε.
Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, όπως και να ρυθμίσετε ανάλογα το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (Internet Explore, Firefox, Mozilla κλπ.) κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι τα Cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: www.allaboutcookies.org ή/και www.youronlinechoices.eu.

4. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του ιστοτόπου και των διαθέσιμων εφαρμογών, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις νομοθετικές διατάξεις, αναρτώντας την αναθεωρημένη έκδοση στην παρούσα ιστοσελίδα.